Kvalitetsbeskrivelse

Kvalitetsbeskrivelserne er et redskab for kirkerne i Varde Provsti til fastsættelse af mål og tilstandskrav for kirkegårdsanlægget og dermed for driften.

På kirkegårde i Danmark er der tradition for et højt plejeniveau både i anlægget som helhed og på de gravsteder og gravanlæg, hvor der laves aftale med brugerne om driften. Det er en del af traditionen, at driften organiseres lokalt og netop dette forhold har medvirket til at udvikle kirkegårdsanlæggenes særpræg.

Der er behov for styring af driften, så kvaliteten i de enkelte anlæg sikres og videreudvikles indenfor de givne rammer.

Både kvalitetsbeskrivelserne og arbejdsbeskrivelserne er redskaber, der skal bruges og videreudvikles lokalt.

Alt materiale er taget fra kvalitetsbeskrivelse og praktisk håndbog.

Jernkors på Thorstrup kirkegård