Kvalitetsbeskrivelse

GRÆSPLÆNE

Græsplæner bruges på kirkegårdenes parkarealer og i kollektive gravanlæg, f.eks. plader i græs. Desuden har græsplænen fået en større udbredelse på ledige gravarealer, efterhånden som overflødige gravsteder sløjfes helt eller delvis.

Beskrivelse, mål og anvendelse

Kirkegårdens græsplæner fremstår som klippede, grønne flader.

 

Plejen sigter mod, at græsplænen fastholdes og udvikles som græsplæne. Målet er, at græsplænerne fremtræder med en sammenhængende græsflade, hvor ukrudt kan forekomme og afklip kan forekomme i mindre omfang.

 

Græsplæner findes typisk på parkarealer, herunder på gangarealer samt på anonyme og kollektive gravarealer og ledige eller nedlagte gravstedsområder

Tilstandskrav

•          Græsplænen fremstår som en klippet flade.

•          Græsplænen er tæt, sammenhængende og i vækst. Små pletter med mindre god tæthed og vækst accepteres.

•          Græsset er mellem 4 og 8 cm højt.

•          Der kan i begrænset omfang forekomme afklip i klumper.

•          Der kan forekomme kørespor eller anden mekanisk skade.

•          Der accepteres et vist indslag af anden flora.

•          Kanter er afklippede mod andre elementer.

•          Afstukne kanter er jævne, dog skarpe umiddelbart efter afstikning.

 

Bemærkninger

Løgplæner er græsplæner, der prydes af løgvækster – typisk om foråret. Græsset slås først, når blomstringen er afsluttet, og bladene er visnede.  

Pleje af græsplænens grænser og overgange til hække og anden beplantning beskrives lokalt i plejeplanen.

 

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360