Kvalitetsbeskrivelse

GRAVSTEDER MED REGISTREREDE BEVARIGSVÆRDIGE GRAVMINDER

Gravsteder bærer vidnesbyrd om den tid og det samfund, hvor de blev anlagt, og om de personer, som er begravet. Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder kan være registreret som bevaringsværdige f.eks. på grund af indretning, indhegning, beplantning mv.

Beskrivelse, mål og anvendelse

Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder er gravsteder, hvor helheden omkring gravmindet i større eller mindre grad er bevaringsværdig i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Plejen sigter mod at bevare de værdier, som er baggrund for registreringen.

 

Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder findes fortrinsvis på de ældste kirkegårde og kirkegårdsafdelinger.

Tilstandskrav

•          Monumenter, hegn mv. er i forsvarlig stand og vedligeholdt i samråd med eksperter på området.

•          Monumentet patinerer afhængigt af materiale, udtryk og beskrivelse.

•          Beplantningen er veludviklet og i vækst, hvis ikke bevaringsmæssige forhold taler imod.

•          Beplantningen generer ikke hække, nabogravsteder eller færdselsarealernes fritrumsprofiler væsentligt.

•          Ukrudt dækker under 5 % af fladen og er under 5 cm højt.

•          Fladedække indeholder tilstrækkeligt materiale.

 

Bemærkninger

Registrerede bevaringsværdige gravminder er beskrevet som et selvstændigt element.

 

Registreringen foretages sjældent på grundlag af beplantningen men ud fra sammenspillet mellem en større eller mindre del af gravstedets elementer.

Der bør udarbejdes en bevaringsstrategi for registrerede bevaringsværdige elementer på den enkelte kirkegård. Der bør tages stilling til udformning og udvikling af de dele, som ikke hører med til registreringen i relation til gravstedets og gravanlæggets udtryk og karakter.

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360