Kvalitetsbeskrivelse

UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opgaven med at pleje og vedligeholde det individuelle gravsted påhviler de brugsberettigede, men kirkegården kan påtage sig opgaverne mod betaling. Formålet med udvidet pleje og vedligeholdelse er at sikre, at gravstedets elementer er i værdig og vedligeholdt stand på lang sigt. Ydelsen pleje og vedligeholdelse omfatter kun det individuelle gravsted, som de brugsberettigede har ansvaret for og ikke det individuelle anlægs fælles elementer, som stilles til rådighed af kirkegården.

Ydelsesbeskrivelse

Følgende opgaver er omfattet af legataftale om udvidet pleje og vedligehold af gravsted: Renholdelse, fornyelse af udgåede/forvoksede planter, dog normalt ikke mere end 2 gange i en fredningsperiode og ikke 1-årige planter, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder, beskæring, gødning, vanding (ikke 1-årige planter) og fjernelse af buketter m.v., rydning ved udløb af fredningstid

Tilstandskrav for standardopgaver

A: Lugning

•          Rodukrudt forekommer ikke.

•          Ukrudt dækker under 1 % af fladen og er under 5 cm højt.

B: Beskæring

•          Beplantningen er uden døde og visne partier.

•          Beplantningen generer ikke hække eller nabogravsteder urimeligt.

•          Beplantningen går ikke væsentligt ind over færdselsarealers fritrumsprofiler.

•          Beplantningen dækker ikke væsentligt for gravminder mv.

•          Beplantning fremtræder veludviklet og i vækst.

•          Formede elementer fremtræder efter hensigten.

C: Indsamling af buketter mv.

•          Visne buketter henligger ikke efter den ugentlige indsamlingsrunde.

•          Skæmmende ukrudt, affald mv. forefindes ikke efter indsamlingsrunden.

D: Rivning og fejning

•           Fladedække skal være jævnt fordelt.

•          Affald og jord mv. forekommer ikke efter rivning og fejning.

E: Løvopsamling

•          Overholder de generelle krav til løvopsamling for gravanlægget.

•          Nedfalden løv kan forekomme, men må ikke præge helhedsindtrykket.

•          I perioden fra nytår til grandækningen fjernes, bliver kun større nedfaldne grene opsamlet

F: Udgåede og forvoksede planter, der er plantet efter kirkegårdens råd og vejledning, udskiftes, deles eller omplantes

 

 

G: Opretning og opfyldning af sætninger

     Fladers ujævnhed er under 5 cm på 1 meter.

     Opfyldninger af sætninger på graven foretages efter behov

 

E: Opretning af monument

     Monumentet er uden væsentlige sætninger.

 

G: Rensning af monument for grønalger

•          Monumentet er uden skæmmende grønalger.

•          Monumentet patinerer jfr. mål og materialer.

Bemærkninger

Reparation eller reetablering af beplantning, monument mv. efter hærværk og lignende er ikke omfattet af ydelsen. Sikring af gravstenen er ikke omfattet af ydelsen. Der kan stilles krav til gravstedets indretning og stand i forbindelse med en gravstedsaftale om pleje og vedligeholdelse.

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360