Kvalitetsbeskrivelse

TRAPPER OG RAMPER

Trapper og ramper er almindelige på landsbykirkegårde, der ofte ligger højt i terrænet. I nyere kirkegårdsanlæg kan trapper og ramper være en vigtig del af det arkitektoniske udtryk.

Beskrivelse, mål og anvendelse

En trappe er et bygværk med trin i granit, betonsten eller andet i forbindelse med et terrænspring. En rampe er et bygværk med en skrånende flade i forbindelse med et terrænspring. Formålet med trapper og ramper er at regulere terrænspringet for at sikre adgang.

 

Vedligeholdelsen sigter mod, at trappen eller rampen har en passende fremtræden i forhold til anlægget og det aktuelle udtryk. Der lægges vægt på, at gående hhv. kørende færdsel kan foregå behageligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Trapper finder anvendelse ved indgange til bygninger og på kirkegården, hvor der er terrænspring. Ramper findes ved indgange til bygninger og på færdselsarealer, hvor der ønskes adgang for kørestole, maskiner og andre køretøjer.

Tilstandskrav

•          Trappen eller rampen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

•          Trappen eller rampen fremstår normalt uden affald eller løse materialer

•          Fuger er tætte og fyldte.

•          Trappen eller rampen er sikret mod indtrængen af ødelæggende fugt.

•          Der er mindst 15 ‰ fald udad over trin og reposer, og disse er vandrette på tværs af gangretningen.

 

Krav afhængige af udtryk

Haveudtryk og Parkudtryk

Naturudtryk

Jævnhed

1 cm gab på 1 meter

5 cm gab på 1 meter

Opspring af sten og fliser

Er ikke større end 5 mm

Er ikke større end 2 cm

Mængden af ukrudt overstiger ikke

1 %

Intet krav

Kravene til jævnhed, opspring og fald kan fraviges ved kulturhistoriske elementer

Bemærkninger

Der er en glidende overgang mellem belægninger på skråninger og egentlige ramper.

Elementets tilstand skal så vidt muligt tilgodese Kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på www.tilgaengelighed.km.dk.

       

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360