Kvalitetsbeskrivelse

FRITVOKSENDE HÆKKE

Fritvoksende hække anvendes især på parkarealet i nyere

kirkegårdsanlæg.

Beskrivelse, mål og anvendelse

Fritvoksende hække er lineære plantninger af løvfældende buske, som fremtræder ligeværdige.

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som en samlet plantning. Målet er, at den fritvoksende hæk fremtræder med frodighed i vækst og blomstring. Den fritvoksende hæk opleves på afstand og anvendes, hvor der er god plads. Hækken danner og adskiller rum samt afgrænser arealer.

Fritvoksende hække anvendes især på kirkegårdens parkarealer eller kollektive gravanlæg.

Tilstandskrav

  • Den fritvoksende hæk er veludviklet og i god vækst.
  • Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter.
  • Den fritvoksende hæk fremtræder uden synlige tegn på beskæring, idet buskenes vækstform respekteres.
  • Den fritvoksende hæk har en rig blomstring i forhold til art og sort.
  • Den fritvoksende hæk går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler.
  • Træer og buske af ikke ønskede arter forekommer ikke.
  • Ukrudt forekommer ikke efter lugning.
  • Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter.

Bemærkninger

Bunden under den fritvoksende hæk er bar jord eller bunddække.

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360