Kvalitetsbeskrivelse

TERRÆNMURE

Trapper og ramper er almindelige på landsbykirkegårde, der ofte ligger højt i terrænet. I nyere kirkegårdsanlæg kan trapper og ramper være en vigtig del af det arkitektoniske udtryk.

 

Beskrivelse, mål og anvendelse

En terrænmur er et bygværk, som har form af en tørmur, en muret mur eller en anden væg, som optager et større eller mindre terrænspring. En terrænmur kan være en jordfyldt stensætning eller være konstrueret af træ mv.

 

Vedligeholdelsen sigter mod, at terrænmuren har en passende fremtræden i forhold til anlægget og det aktuelle udtryk, samt at den fremtræder i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

 

Terrænmure finder anvendelse, hvor terrænspring ønskes afviklet på begrænset plads, samt hvor der desuden ønskes en dekorativ eller afgrænsende effekt.

Tilstandskrav

•          Terrænmuren er sikret mod indtrængen af ødelæggende fugt.

•          Terrænmurens smig er 12 %, for kampesten dog 15 %.

•          Terrænmuren er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

 

Krav afhængige af udtryk

Haveudtryk

Parkudtryk

Naturudtryk

Jævnhed af murflade og overkant**

Kampesten, nyere (tørmur)

6 cm gab på 3 m

12 cm gab på 3 m

Intet krav

Øvrige natursten, klinker og brædder

2 cm gab på 3 m

4 cm gab på 3 m

Intet krav

Betonsten og -elementer

1 cm gab på 3 m

2 cm gab på 3 m

Intet krav

Ukrudt dækker af terrænmurens overflade højst*

1 %

5 %

Intet krav

*   Tørstablede tærrænmure og især jordfyldte kampestensmure kan have ønsket vegetation, enten som beplantning eller som naturligt forekommende urter.

** Jævnhed af fladen måles vandret som gab på 3 m, lodret som gab i murens højde.

Bemærkninger

Terrænmuren kan være bevokset med ønsket vegetation, som kan kræve lugning og anden pleje. Denne beskrives særskilt i plejeplanen.

Reparationer udføres eksternt.

           

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360