Kvalitetsbeskrivelse

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opgaven med at pleje og vedligeholde det individuelle gravsted påhviler de brugsberettigede, men kirkegården kan påtage sig opgaverne mod betaling. Formålet er at sikre, at det individuelle gravsteds elementer er i værdig og vel vedligeholdt stand på årlig basis. Ydelsen pleje og vedligeholdelse omfatter kun det individuelle gravsted, som de brugsberettigede har ansvaret for og ikke det individuelle anlægs fælles elementer, som stilles til rådighed af kirkegården.

Ydelsesbeskrivelse

Følgende opgaver er omfattet:

Renholdelse, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder, beskæring, gødning, vanding (ikke 1-årige planter) og fjernelse af buketter m.v.

Formålet er at sikre, at det individuelle gravsteds elementer er i værdig og vel vedligeholdt stand på årlig basis.

Tilstandskrav for standardopgaver

A: Lugning

•          Rodukrudt forekommer ikke.

•          Ukrudt dækker under 1 % af fladen og er under 5 cm højt.

B: Beskæring

•          Beplantningen er uden døde og visne partier.

•          Beplantningen generer ikke hække eller nabogravsteder urimeligt.

•          Beplantningen går ikke væsentligt ind over færdselsarealers fritrumsprofiler.

•          Beplantningen dækker ikke væsentligt for gravminder mv.

•          Beplantning fremtræder veludviklet og i vækst.

•          Formede elementer fremtræder efter hensigten.

C: Indsamling af buketter mv.

•          Visne buketter henligger ikke efter den ugentlige indsamlingsrunde.

•          Skæmmende ukrudt, affald mv. forefindes ikke efter indsamlingsrunden.

D: Rivning og fejning

•           Fladedække skal være jævnt fordelt.

•          Affald og jord mv. forekommer ikke efter rivning og fejning.

E: Løvopsamling

•          Overholder de generelle krav til løvopsamling for gravanlægget.

•          Nedfalden løv kan forekomme, men må ikke præge helhedsindtrykket.

•          I perioden fra nytår til grandækningen fjernes, bliver kun større nedfaldne grene opsamlet

F: Rensning af monument for grønalger

•          Monumentet er uden skæmmende grønalger.

•          Monumentet patinerer jfr. mål og materialer.

Bemærkninger

Reparation eller reetablering af beplantning, monument mv. efter hærværk og lignende er ikke omfattet af ydelsen. Sikring af gravstenen er ikke med i ydelsen. Der kan stilles krav til gravstedets indretning og stand i forbindelse med en gravstedsaftale om pleje og vedligeholdelse.

 

Warning: Undefined variable $lokalkvalitet in /customers/5/3/7/kirkegaardskvalitet.dk/httpd.www/index.php on line 360