Liste over opgaver

Andre vandelementer
Anlæg af individuelt gravsted
Bassin
Bundækkende buske
Busket
Erhvervelse
Et årige blomster
Faste belægninger
Fjernelse af affald og løse matrialer
Fjernelse af nedfaldent løv
Formede træer
Formklippede buske
Fredet gravsten
Fritvoksende buske
Fritvoksende hække
Fuldkronede træer
Fællesplæne 2001
Grandækning 5001
Gravstedshække
Gravsten
Græsplæne
Historiske anlæg og mindesmærker
Inventar på kirkegården
Kirkegårdsdiger
Kistebegravelse 9000
Klippede hække
Klippet pur
Krat
Lapidarier
Ledige gravsteder
Levende hegn
Lund
Løse belægninger
Mure, portaler og andre bygningsværker
Naturgræs
Park og naturgravsteder 4511
Pleje og vedligeholdelse gravsteder 1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1129
Prydhække
Prydplæne
Reg. bev. gravsted
Roser
Slyng og klatreplanter
Slået græs
Stauder og bunddække
Stendiger
Stenkanter
Terrænmure
Trapper og ramper
Tømning af affaldskurve
Udlægning af blomster efter højtidlighed
Udvidet pleje og vedligholdelse af gravsteder 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1229
Urnenedsættese 9050
Vintertjeneste
Årstidens blomster 6470-6600
Åå [ledig]
Åå [ledig]
Åå [ledig]