Liste over opgaver

Bundækkende buske
Et årige blomster
Faste belægninger
Fredet gravsten
Grandækning 5001
Gravstedshække
Kirkegårdsdiger
Kistebegravelse 9000
Lapidarier
Ledige gravsteder
Løse belægninger
Park og naturgravsteder 4511
Pleje og vedligeholdelse gravsteder 1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1129
Roser
Tømning af affaldskurve
Udvidet pleje og vedligholdelse af gravsteder 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1229
-
Andre vandelementer
Anlæg af individuelt gravsted
Bassin
Busket
Erhvervelse
Fjernelse af affald og løse matrialer
Fjernelse af nedfaldent løv
Formede træer
Formklippede buske
Fritvoksende buske
Fritvoksende hække
Fuldkronede træer
Fællesplæne 2001
Gravsten
Græsplæne
Historiske anlæg og mindesmærker
Inventar på kirkegården
Klippede hække
Klippet pur
Krat
Levende hegn
Lund
Mure, portaler og andre bygningsværker
Naturgræs
Prydhække
Prydplæne
Reg. bev. gravsted
Slyng og klatreplanter
Slået græs
Stauder og bunddække
Stendiger
Stenkanter
Terrænmure
Trapper og ramper
Udlægning af blomster efter højtidlighed
Urnenedsættese 9050
Vintertjeneste
Årstidens blomster 6470-6600
Åå [ledig]
Åå [ledig]
Åå [ledig]